Η Ονυχομυκητίαση είναι μία πολύ συχνή πάθηση των ονύχων που συμβαίνει σε ένα ποσοστό από 3-10% του πληθυσμού. Είναι τριάντα φορές πιο συχνή σε ενήλικες από ότι σε παιδιά, μπορεί να ανέλθει στο 90% στα ηλικιωμένα άτομα, ενώ σπάνια μπορεί να εμφανιστεί και στο 2% των νέων ατόμων κάτω των δεκαοκτώ.

Προσβάλλει κυριότερα τα νύχια των ποδιών και λιγότερο των χεριών.

Συνήθως η ονυχομυκητίαση είναι ασυμπτωματική και γίνεται αντιληπτή από την αλλαγή χρώματος ή την τραχύτητα και αύξηση του πάχους του νυχιού, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα ένα δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η πιο συχνή χρωματική αλλαγή είναι λευκή πλάκα που μπορεί να είναι επιφανειακή στο νύχι ή κάτω από το νύχι (υπονύχια). Επίσης η κιτρινωπή χροιά είναι μια άλλη συχνή χρωματική αλλαγή στα νύχια που προσβάλλονται από μύκητες. Ονυχοδυστροφία προκαλείται όταν η ονυχομυκητίαση επεκταθεί και έχει καλύψει όλη την έκτασή του νυχιού με αύξηση του πάχους του και απώλεια της διαύγειάς του. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εμφανιστεί ήπιο άλγος ή δυσφορία κατά την βάδιση και άσκηση.

Η ονυχομυκητίαση μπορεί να συνοδεύεται μερικές φορές από μυκητίαση του δέρματος των μεσοδακτύλιων πτυχών και πελμάτων, ενώ σε άτομα με ανοσοκαταστολή ή σακαρώδη διαβήτη μπορεί να είναι η αρχική αιτία περιονύχιας μικροβιακής μόλυνσης και διασποράς στους γύρω ιστούς κάτι που χρειάζεται άμεση αντιβιοτική θεραπεία.

Τα δερματόφυτα είναι η κύρια κατηγορία μυκήτων που προσβάλλει τα νύχια, ενώ οι ζυμομύκητες (Candida) είναι λιγότερο συχνοί.
Για τους παραπάνω λόγους η θεραπεία της ονυχομυκητίασης είναι σημαντική. Πριν την έναρξη της θεραπείας καλό θα είναι με εργαστηριακό έλεγχο να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μύκητα.

Ο ιατρός θα επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία, τοπική ή από του στόματος, ανάλογα με το είδος και την έκταση της βλάβης. Η τοπική θεραπεία έγκειται στην εφαρμογή τοπικών διαλυμάτων με ειδικό πινέλο για νύχια. Τα διάφορα τοπικά σκευάσματα έχουν ξεχωριστές φαρμακοτεχνικές ιδιότητες κάτι που προσδίδει και διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας. Μερικά χρειάζονται καθημερινή εφαρμογή και άλλα εβδομαδιαία, ενώ η λείανση του νυχιού με λίμα βοηθάει στην καλύτερη διείσδυση του προϊόντος. Διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται στη θεραπεία από το στόμα, είτε το καθημερινό συνεχόμενο σχήμα θεραπείας, είτε το διακεκομμένο – κυκλικό σχήμα με συχνές επαναλήψεις.

Τόσο η τοπική όσο και η από του στόματος θεραπεία είναι πολύμηνη και αυτό οφείλεται στη φύση του νυχιού που χρειάζεται μεγάλου διαστήματος θεραπεία για να μπορέσει να εκριζωθεί ο μύκητας.

Δρ. Πασχάλης Κωνσταντίνου
Ιδιώτης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
pascalinou@gmail.com

Εκ μέρους της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου