Ενημέρωση του Κοινου για τρόπους πρόληψης μετάδοσης των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων που έλαβε χώρα στα πλάισια των εκδηλώσεων του Prıde 2015 χθές στη Λευκωσία. Στη Φωτογραφία με τη Διευθύνων Σύμβουλο της Cubıx που ανέλαβε την διοργόνωση της Καμπάνιας της Δεματολογικής κια Αφροδισιολογικής Εταιρείας για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα φέτος.