Επικοινωνία

Δρ Κωσταντίνου Πασχάλης

(Πρόεδρος Δερματολογικής εταιρείας Κύπρου)

Δρ Κωνσταντίνος Συμεωνίδης

(Γραμματέας Δερματολογικής εταιρείας Κύπρου)

Επικοινωνήστε μαζί μας