• Μία από τις συχνότερες δερματικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας.
  • 10-20% των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο.
  • Το 80% των παιδιών που έχουν την προδιάθεση θα έχουν συμπτώματα ανά διαστήματα έως τα 5 τους χρόνια. Το 60% έως τα 12 και μόνο το 20-30% και μετά την εφηβεία.
  • Αν και οι δύο γονείς είναι ατοπικοί υπάρχει πιθανότητα 60-80% τα παιδιά τους να είναι ατοπικά. Αν μόνο ο ένας γονιός είναι ατοπικός τότε η πιθανότητα μειώνεται στο 20-30% περίπου.
  • Ατοπία είναι ο συνδυασμός άλλοτε σε διαφορετικό βαθμό, ατοπικής δερματίτιδας, αλλεργικής ρινίτιδας, αλλεργικής επιπεφυκίτιδας. Το δέρμα είναι συνήθως ξηρό και κυριαρχεί ο έντονος κνησμός.
  • Ανάλογα με την ηλικία υπάρχουν ζώνες στο δέρμα που είναι πιο ευπαθείς.
  • Συνηθισμένες επιπλοκές στα ατοπικά άτομα είναι οι επιπολείς επιμολύνσεις και η αρχική εστία ατοπικής δερματίτιδας να επιπλακεί με σταφυλοκοκκική ή στρετοκοκκική επιμόλυνση.
  • Η συμβολή του εξειδικευμένου ιατρού έγκειται στο γεγονός της κατάλληλης θεραπείας για ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα του κνησμού, της θεραπείας των επιμολύνσεων και της πρόληψης υποτροπών.
  • Η συνεργασία με τους γονείς των ατοπικών παιδιών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχούς θεραπείας.
  • Να θυμόμαστε: ΣΩΣΤΗ ενημέρωση, ΟΧΙ άγχος και ΑΠΛΟΙ κανόνες καθημερινής στάσης ζωής για το ατοπικό δέρμα.