Η Ευρωπαική Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας επίσημος εταίρος της ΔΑΕΚ ενημερώνει τον δερματολογικό ασθενή. Για περισσότερες πληροφορίες μίλησε με τον Δερματολόγο σου

Patient leaflets for skin diseases:

I – Basal Cell Carcinoma etc
II – Transient Neonatal Dermatosis etc
III – Atopic Eruption of Pregnancy (AEP) etc