Νέα

Για τον δερματολογικό ασθενή

Η Ευρωπαική Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας επίσημος εταίρος της ΔΑΕΚ ενημερώνει τον δερματολογικό ασθενή.

ΨΩΡΙΑΣΗ

Απαντάται σε μία συχνότητα περίπου 2% του γενικού πληθυσμού. Έχει γενετικό υπόβαθρο και στις